Metale

Niechroniona stal ulega korozji w atmosferze, w wodzie lub w glebie, która wtedy traci na wartości, ale nie tylko stal, ale również aluminium, cynk oraz miedź. W warunkach naturalnych do powstania korozji potrzebny jest tlen oraz woda, w przemysłowym oraz miejskim środowisku dodatkowo mają wpływ również inne negatywne czynniki, takie jak np. tlenki siarki i azotu oraz inne substancje agresywne chemicznie. Materiały konstrukcyjne koniecznie trzeba chronić przed negatywnymi skutkami, gdzie jedną z możliwości jest pokrycie materiałów konstrukcyjnych odpowiednim systemem powłok.

KLASYFIKACJA AGRESYWNOŚCI KOROZYJNEJ ŚRODOWISKA
By wybrać odpowiedni system powłok ważne jest określenie środowiska, w którym będzie malowana konstrukcja eksponowana. Agresywność korozyjna jest klasyfikowana według norm PN EN ISO 12944-2 w sześciu stopniach dla atmosfery oraz trzech stopniach dla wody oraz gleby.

Plik do pobrania

Další sortiment průmyslových nátěrů