Malowanie drewnianych budynków

6. czerwca 2019

Drewniane konstrukcje – użyty produkt: PURLET NAPOUŠTĚDLO,   barwiona lazura PURLET TAL 40 w kolorze sosna 0063.