BETEX 2v1 NA BAZÉNY S2852

Farba do basenów 2v1 podkładowa i wierzchnia

  • Tworzy nieprzepuszczalną powłokę
  • Wysoka odporność na wodę i parę wodną
  • Możliwość użycia zarówno jako podkład jak i warstwa nawierzchniowa
Szczegółowe informacje
Gdzie kupić? Sklep internetowy Sklepy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:
Farba jest stosowana zarówno jako podkład, jak i powłoka nawierzchniowa. Jest przeznaczona do malowania podłoży betonowych, murów i tynków narażonych na działanie wody, pary wodnej lub wysokiej wilgotności względnej. Farba może być również używana do powlekania basenów i zbiorników metalowych. Produkt nie jest przeznaczony do klejonych powierzchni betonowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Malowane podłoże musi być suche, spójne, czyste, dobrze dojrzałe (zwykle 4-6 miesięcy) i izolowane przed wilgocią (dolną). Powierzchnia musi być bezpyłowa, wolna od smaru, pozostałości asfaltu i produktów ropopochodnych. Pył należy usunąć  za pomocą wydajnego odkurzacza. W przypadku czyszczenia strumieniem wody konieczne jest dokładne wyschnięcie podłoża. Jeśli podłoże zawiera więcej nierówności, zaleca się szlifowanie. Wilgotność względna podłoża nie może przekraczać 5%. Należy dokładnie usunąć stare powłoki. Metalowe podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i pyłu, oczyszczone mechanicznie. Do odtłuszczania stosować odpowiedni preparat, taki jak  P 6402, ACETON P 6401 lub woda pod ciśnieniem zawierająca detergent.

Rozcieńczalnik: S 6005

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać i w rozcieńczyć w razie potrzeby.
Podłoża tynkarskie, murarskie i betonowe:
1 x gruntowanie farbą BETEX 2V1 NA BAZÉNY S 2852 rozcieńczoną proporcjonalnie 1:1;   3-5 warstw farby  S 2852
Podłoże metalowe :  1 x warstwa podkład FORMEX , farba może być nakładana w ciągu 24 h lub w ciągu 7 dni.   3-4 x farba BETEX 2v1 na baseny (interwał stosowania 4 h/23).  Temperatura podłoża nie powinna przekraczać 25 °C. Grubość powłoki systemu musi być co najmniej 120 µm. Farba może być narażona na wodę najwcześniej po 7 dniach.

Najwyższa dopuszczalna wilgotność betonu wynosi 4% jego masy. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nanoszenia powinna wahać się w granicach +5°C do +25°C.

Wydajność

5 - 6 m²/ 1 kg w jednej warstwie

Metoda aplikacji

  • Pędzel
  • Wałek lakierniczy

Czy masz problem, którego nie możesz rozwiązać ?
Wypróbuj nasze porady!

Odpowiadamy na twoje pytania każdego dnia.
Zadaj pytanie!