EPOLEX NA PODLAHY S2380

Farba dwuskładnikowa epoksydowa na podłogi

  • Odporna chemicznie i mechanicznie
  • Możliwość zastosowania grubej warstwy
  • Nie zawiera rozpuszczalników
Szczegółowe informacje
Gdzie kupić? Sklep internetowy Sklepy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I ZASTOSOWANIE:
Farba przeznaczona jest do malowania mocno obciążonych powierzchni betonowych i innych podłoży mineralnych (murów, płyt wiórowych). Nadaje się do powlekania posadzek betonowych, zwłaszcza w garażach, halach produkcyjnych, magazynach, na zadaszonych tarasach. Może być również używana jako podłoga wylewana. Powstała warstwa EPOLEX S 2380 jest odporna na chemikalia, wilgoć i zużycie mechaniczne. Farba nie zawiera rozpuszczalników i nie zmienia swojej objętości po utwardzeniu. Powłoka nie jest odporna na warunki atmosferyczne. Pod wpływem warunków atmosferycznych występuje przedwczesne zarysowanie powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże betonowe musi być chłonne i dojrzałe min. 28 dni, musi być suche i wolne od kurzu, nie może być zanieczyszczone smarem, pozostałościami asfaltu i produktami ropopochodnymi. Pył jest idealnie zasysany za pomocą wydajnego odkurzacza. W przypadku czyszczenia strumieniem wody konieczne jest dokładne wyschnięcie powierzchni. Jeśli podłoże zawiera więcej nierówności, zaleca się szlifowanie. Wilgotność względna podłoża nie może przekraczać 5%.

Rozcieńczalnik: S 6300, Utwardzacz S 7380

ZALECANA PROCEDURA NANOSZENIA:
Warstwa gruntująca: Dokładnie wymieszać farbę , połączyć z utwardzaczem S 2380 -100 części wagowych do 25 części wagowych S 7380 i ponownie dokładnie wymieszać. Przy ciągłym mieszaniu dodaje się rozcieńczalnik 2: 1  S 6300 (2 części  mieszaniny na 1 część rozcieńczalnika). Jeśli chłonność podłoża jest wyjątkowo wysoka, konieczne jest ponowne pokrycie warstwą penetracyjną, aż do uzyskania nieporowatej powierzchni. Powtarzająca się penetracja może być przeprowadzona po 2 godzinach suszenia w temp. 23 C. Warstwa nawierzchniowa:  dokładnie wymieszać farbę, połączyć z utwardzaczem S 7380 i ponownie dokładnie wymieszać. Mieszaniny  już nie  rozcieńczamy. Najczęściej farbę wlewa się na zagruntowane podłoże, wciera szpachelką lub walcuje wałkiem o krótkim włosiu i odpowietrza wałkiem odpowietrzającym. Obróbkę antypoślizgową uzyskuje się przez dodanie piasku krzemionkowego do ostatniej warstwy. Przy nakładaniu grubszych warstw zalecamy dodanie do 60% piasku krzemionkowego do ilości farby o wielkości cząstek 0,2 – 0,8 mm.

Wydajność

3,5 m²/ 1 kg w jednej warstwie 200 μm

Metoda aplikacji

  • Pędzel
  • Wałek lakierniczy
  • Masa

Czy masz problem, którego nie możesz rozwiązać ?
Wypróbuj nasze porady!

Odpowiadamy na twoje pytania każdego dnia.
Zadaj pytanie!