TELSOL

Rozcieńczalniki do farb przemysłowych

TELSOL SP 1

Mieszanina rozpuszczalników organicznych (uwodorniona benzyna o niskiej temperaturze wrzenia i ksylen)

Rozcieńczanie syntetycznych farb  np. TELKYD i TELKYDUR oraz sprayi

TELSOL BR 5

Ksylen – mieszanina izomerów

Rozcieńczanie syntetycznych farb do suszenia na powietrzu TELKYD i TELKYDUR, przeznaczonych do nakładania natryskowego, pędzlowego lub zanurzeniowego

TELSOL BR 6

Mieszanina rozpuszczalników organicznych (uwodorniona benzyna o niskiej temperaturze wrzenia i ksylen)

Rozcieńczanie syntetycznych farb do suszenia na powietrzu TELKYD i TELKYDUR przeznaczonych do malowania pędzlem, wałkiem lub zanurzeniowo

TELSOL POX

Mieszanina org. rozpuszczalniki (ksylen, octan butylu, 2-butoksyetanol, butan-1-ol)

Rozcieńczanie dwuskładnikowych farb epoksydowych TELPOX

TELSOL PUR

Mieszanina rozpuszczalników organicznych (metoksyacetoksypropan i ksylen)

Rozcieńczanie dwuskładnikowych farb poliuretanowych TELPUR

TELSOL PUR 4

Mieszanina rozpuszczalników organicznych (metoksyacetoksypropan i ksylen)

Rozcieńczanie dwuskładnikowych farb poliuretanowych TELPUR

TELSOL UNI

Mieszanina rozpuszczalników organicznych (ksylen i węglowodory C9, aromatyczne)

Rozcieńczanie syntetycznych, powietrznie schnących i dwuskładnikowych powłok poliuretanowych (TELKYD i TELPUR) do wolniejszego suszenia farby

Czy masz problem, którego nie możesz rozwiązać ?
Wypróbuj nasze porady!

Odpowiadamy na twoje pytania każdego dnia.
Zadaj pytanie!