Rozwiązania systemowe - Na zewnątrz

MEBLE OGRODOWE

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
150 ml/m².

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P400 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET N 650
Naturalny olej ochronny z pszczelim woskiem albo
PURLET N 660
Olej ochronny 100% natur.

TIP!

 • Należy użyć pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Aplikować jedną bardzo cienką warstwę. W wypadku grubszych warstwy po ok. 30 minutach należy zetrzeć niewyschniętą powierzchnię w kierunku włókien masy drzewnej za pomocą suchego pędzla lub tkaniny bawełnianej. Ten sam sposób aplikacji jest możliwy po 24 godzinach zasychania.

Uwagi i zalecenia

 • Konserwację powłoki należy przeprowadzić minimalnie raz na 2 lata. Powtarzający się cykl nanoszenia powłok konserwacyjnych jest zawsze proporcjonalny do obciążenia.

DOMEK DREWNIANY, PŁOTY

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 350
Kryjąca powłoka olejowa.

TIP!

 • Stosowanie z zewnętrzne – należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. Należy aplikować 3 warstwy dla długotrwałej żywotności. Z powodu optymalnego nawiązywania materiału powłokowego należy aplikować po poszczególnych częściach.

Uwagi i zalecenia

 • PURLET W 350 spełnia warunki PN EN 71-3, część 3: Bezpieczeństwo zabawek.
  System mieszania według wzornika PURLET W 350.
  Dobra przyczepność i zasychanie na problematycznych masach drzewnych.
  Bardzo prosta aplikacja.

PŁOT

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna ze zawartością substancji grzybobójczych 150 ml/m²

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym.

Uwagi i zalecenia

 • System mieszania > 60 odcieni.

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza 150 g/m².

TIP!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Uwagi i zalecenia

 • System mieszania > 60 odcieni.

PLACE ZABAW

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

TIP!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powierzchni.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym.
  Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Uwagi i zalecenia

 • PURLET W 260 spełnia warunki PN EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.
  System mieszania > 60 odcieni.
  Zwiększona mechaniczna i chemiczna odporność powłoki.
  Dobra przyczepność i zasychanie na problematycznych masach drzewnych.

MEBLE OGRODOWE, MEBLE MIEJSKIE

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
150 ml/m².

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powierzchni.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym.

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powierzchni.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym.
  Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Uwagi i zalecenia

 • PURLET W 260 spełnia warunki PN EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.
  System mieszania > 60 odcieni.
  PURLET W 260 – zwiększona odporność mechaniczna i chemiczna powłoki.
  SYSTEM PURLET W 150 + PURLET W 260 – zalecamy

PLACE ZABAW, MEBLE OGRODOWE

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
80-100 g/m².

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 350
Kryjąca powłoka olejowa.

TIP!

 • Aplikacja 2 warstw wystarczy w odniesieniu do elementów wnętrz.
 • System mieszania > 200 odcieni.

OKNA, DRZWI WEJŚCIOWE

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych 150 ml/m².

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 230
Grubowarstwowa lazura tiksotropowa.
PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Zalecane do produkcji okien skrzynkowych, repliki starych okien.

Uwagi i zalecenia

 • System mieszania > 60 odcieni.

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

TIP!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 280
Grubowarstwowa lazura.
PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym.

Uwagi i zalecenia

 • System mieszania > 60 odcieni.
  Długotrwała żywotność powłoki
 • PURLET W 280 przeznaczony również do produkcji seryjnej drzwi, okien, nowoczesnych okien drewnianych (euro okna) z miękkiego drewna.

ZEWNĘTRZNA PODŁOGA, TARAS – olej

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Podkład

PURLET S 100
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
150 ml/m².

TIP!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki nawierzchniowej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 620 / S 621
Olej tarasowy z woskiem carnauba.

TIP!

 • Należy użyć pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Aplikować jedną bardzo cienką warstwę. W wypadku silniejszej warstwy po ok. 30 minutach należy zetrzeć niewyschnięty materiał powłokowy w kierunku włókien masy drzewnej za pomocą suchego pędzla lub tkaniny bawełnianej. Ten sam sposób aplikacji jest możliwy po 24 godzinach.

Uwagi i zalecenia

 • Konserwację powłoki należy przeprowadzić minimalnie raz na 2 lata. Powtarzający się cykl nanoszenia powłoki konserwacyjnych jest zawsze proporcjonalny do obciążenia.

ZEWNĘTRZNA PODŁOGA, TARAS – lakier

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Podkład

PURLET S 100
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
150 ml/m²

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki nawierzchniowej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 410 SM
Zewnętrzny lakier podłogowy.
SM – półmatowy

TIP!

 • Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. Przy jednej roboczej aplikacji należy nanosić maksymalnie 120 μm mokrego lakieru. W celu osiągnięcia maksymalnej jakości należy aplikować 3 warstwy.

Uwagi i zalecenia

 • W czasie aplikacji i w czasie zasychania pomalowanej powierzchni należy unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i przeciągu.

PERGOLA

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna ze zawartością substancji grzybobójczych 150 ml/m².

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.
PURLET S 230
Grubowarstwowa lazura tiksotropowa

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym.

Uwagi i zalecenia

 • System mieszania > 60 odcieni.

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza 150 g/m².

 

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.
PURLET W 280
Grubowarstwowa lazura.

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Uwagi i zalecenia

 • System mieszania > 60 odcieni.

KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DOM Z BALI

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna ze zawartości substancji grzybobójczych 150 ml/m².

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. UWAGA na złą pogodę. Należy aplikować po całych częściach / belkach / okrąglakach.

Uwagi i zalecenia

 • System mieszania > 60 odcieni.

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

TIP!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.

 

TIP!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. UWAGA na złą pogodę. Należy aplikować po całych częściach / belkach / okrąglakach.

Uwagi i zalecenia

 • System mieszania > 60 odcieni

NATURALNA OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Farba nawierzchniowa

PURLET S 620 / S 621
Olej tarasowy z woskiem carnauba.

TIP!

 • Należy użyć pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Aplikować jedną bardzo cienką warstwę. W wypadku silniejszej warstwy po ok. 30 minutach należy zetrzeć niewsiąknięty materiał powłokowy w kierunku włókien masy drzewnej za pomocą suchego pędzla lub tkaniny bawełnianej. Ten sam sposób aplikacji jest możliwy po 24 godzinach zasychania.

Uwagi i zalecenia

 • Konserwację powłoki należy przeprowadzić minimalnie raz na 2 lata. Powtarzający się cykl nanoszenia powłok konserwacyjnych jest zawsze proporcjonalny do obciążenia.

Dlaczego wybrać nas