Do podłogi | Przemysłowe powłoki | BALshop ( 5 ks )

LAKIER ASFALTOWY A1010

LAKIER ASFALTOWY A1010

Lakier asfaltowy chroniący przed wilgocią. Wysoka odporność na wilgoć i wodę.Trwała elastyczna powłoka.

SIGNOCRYL T S2856

SIGNOCRYL T S2856

Farba do malowania oznaczeń drogowych

TELHARD POX F

TELHARD POX F

Utwardzacz do farb epoksydowych TELPOX z wysoką zawartością części stałych

TELKYD F210

TELKYD F210

Jednowarstwowa farba przemysłowa do podłoży mineralnych. Doskonała przyczepność do powierzchni bitumicznych i betonowych. Bardzo szybkie suszenie. Możliwość barwienia w systemie HOSTEMIX.

TELPOX F200

TELPOX F200

Farba-masa epoksydowa dwuskładnikowa do powierzchni mocno obciążonych. Wysoka odporność na oddziaływania mechaniczne i chemiczne. Odporność na substancje ropopochodne i na inne zwyczajne chemikalia. Nie zmienia objętości podczas utwardzania. Może być nanoszona w dowolnej warstwie. Produkt TELPOX F 200 spełnia warunki przeciwpoślizgowe na sucho.